[Review] Sau gần một năm trải nghiệm đèn R5 Maxspect 150w

Sau gần một năm trải nghiệm đèn r5 Maxspect 150w giờ mới viết lách chút về “review”. Lúc đầu cũng set khá đều như mọi người ví dụ như A65 B60 C65 D50, công nhận độ ảo kinh nhưng cây phát triển cực tốt, thở như vận động viên ( mà thở lắm cây mệt🥵). Về sau mình dần căn chỉnh lại ánh sáng chơi cho hài hoà hợp lý cho cả ráy lẫn bucep. Đỏ ra đỏ tím ra tím, xanh trắng hài hoà, hạn chế rêu hại một cách thấp nhất vẫn mang lại hiểu quả tốt.

Chế độ hiện tại A55 B40 C55 D10(hoặc 15) treo cách mặt nước 18CM bể 90x45x45

Có hơi ám tím chút mà kệ bọn lá bóng nó rất thích màu này để còn phản quang lại 🙂 muốn giảm tím thì giảm C tăng B lên là ukie nhưng giờ khá ổn định 😅 lười ko test thêm nữa.
Dĩ nhiên đạt đc hồ đủ sức sống ko thể thiếu dưỡng chất đầy đủ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *